Home > Aanbod > Psychosociale therapie

Introductie

Soms kom je jezelf tegen, in plaats van jezelf te ontmoeten. Zin en onzin worden diffuus, je loopt vast, de balans tussen beleven, denken, willen en wat je aan het doen bent, lijkt weg. Je vindt jezelf in een plaats waar je qua handelen, mentaal en geestelijk uit balans bent.
Soms is er een duidelijke aanleiding, soms een algeheel gevoel van malaise. Er moet heel veel, je geniet niet meer. Eigenlijk heb je er geen zin meer in.

Vanuit Metanoia bieden we je psychosociale therapie, op die momenten in je leven dat je goed een luisterend oor, een brede blik, empathie, een spiegel, en zorgvuldige feedback kunt gebruiken.
Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij het NVPA, waarmee ik kenbaar maak dat de mens als geheel zie: lichaam, geest en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms wil jij zelf wel door – maar zegt je lijf “ho”, soms wil je fysiek wel verder, maar geeft je ziel je grenzen aan, en loop je met je ziel onder de arm.

Ont-moeten; niets hoeven, maar met een frisse blik naar jezelf, je situatie en je omgeving kijken, ont-wikkelen: jezelf geven, omdat je het waard bent, kostbaar mens die je bent; beter af zonder allerlei verdedigingsmechanismen. Verbinden – met jezelf, met je Bron, met je omgeving, en anders onderzoeken wat je hiervan weerhoudt. Om zo te werken aan her-stellen: vanuit een ander perspectief naar jezelf en je situatie kijken, vanuit hoop, om in balans te komen en verder te kunnen bewegen in wat er zich in jouw leven aandient.

Mensen doen een beroep op ons bij uitdagingen op het gebied van: assertiviteit, zingeving, angst en onzekerheid, stress, burn-out, maar ook bij sociale bore-out. Verlieservaring die je lam slaat: verlies van een geliefde, van je werk, iets wat jouw dierbaar is. Bij relatieproblemen helpen we jullie samen terug, in het hier en nu naar elkaar, en naar de toekomst te kijken. Met nieuw elan, een nieuwe geest, je relatie verder bouwen, of, en dat gebeurt ook: waardig en zorgvuldig afscheid nemen van elkaar om nieuwe wegen in te slaan. Opvoeding, grenzen stellen, weten wie je bent, zijnsvragen, we zijn er voor jou.

NVPA

In Nederland kun je als therapeut in complementaire zorg aangesloten zijn bij het NVPA. Daarvoor moet je aan kwaliteitseisen voldoen op het gebied van opleiding, onderhouden vakkennis, deelname aan vakgroepactiviteiten, supervisie, etc. Voor verzekeraars is het voorwaarde voor een gedeeltelijke vergoeding van het gevolgde traject. Het betekent ook dat we aangesloten zijn bij een klachten- en tuchtcommissie. Kwaliteit staat voor ons voorop. Mocht u hierover vragen hebben, neem hier gerust contact over op.

 

Vergoeding

Een aantal verzekeraars vergoeden psychosociale therapie (PST) wanneer je aanvullend verzekerd bent. Een lijst hiervan kun je vinden bij het NVPA (www.nvpa.org), kijk daarvoor onder de kop: voor cliënten, en click door naar zorgverzekeraars.

Het verschil tussen coaching en psychosociale therapie

Psychosociale therapie biedt mensen een benadering om naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. PST heeft een breed aandachtsveld, is holistisch, cliëntgericht en bedoelt om te leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen die in eerdere levensfasen zijn opgedaan. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. We werken aan praktische oplossingen vanuit het bewustworden van een zinvolle context. Het genezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd, waarbij waarden- en geloofssystemen gerespecteerd en ingezet worden.

Bij deskundigheidsbevordering (Coaching, supervisie of andere vormen van deskundigheidsbevordering) staat de professionele ontwikkeling van de mens – in relatie met zijn organisatie, werkveld en de omliggende wereld centraal. Soms zijn cliënten niet aanvullend verzekerd en stellen ons de vraag of ze dan de PST bij de belastingdienst kunnen aangeven als vorm van deskundigheidsbevordering. Daar kunnen we kort over zijn. Dit kan niet!

Werkvormen

Binnen de psychosociale therapie werken we integratief. Dat betekent dat we vanuit de verschillende richtingen, onderdelen gebruiken die passend zijn bij de client. Daarbij werkt Marja Krans vanuit principes van counselling, pastorale therapie en integratieve therapie.

Pin It on Pinterest

Share This