Home > Privacy beleid

Privacy beleid

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Door samen te werken met Metanoia training & coaching, dan wel gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacybeleid.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Beheer: www.metanoia.nl  wordt beheerd door Marja Krans, te mailen via krans@metanoia.nl KvK: 01065004. Hierin worden we ondersteund door Marmac, die zich ook aan de AVG houden, en gegevens niet doorspelen aan derden.

Welke gegevens verzamelen we? Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, uhebt aangemeld voor een online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt, of die in overleg met u door uw organisatie aan ons worden verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van ons materiaal en incidenteel kunnen we ze inzetten voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen/boeken, en wanneer u een training hebt gevolgd waarbij u hebt aangegeven gratis materiaal te willen ontvangen.
 • Voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het zakelijk verkeer tussen de afzender en krans@metanoia.nl
 • Uw persoonsgegevens tijdens individuele trainingen worden gebruikt om u van trainingsmateriaal te voorzien en de training op uw specifieke situatie aan te sluiten. Dit zijn uw naw-gegevens en persoonsgebonden gegevens als werk en woonsituatie en de gegevens die uit de intake naar voren komen. Hierover wordt u tijdens de intake ingelicht. De gegevens worden bewaard in uw persoonlijke vertrouwelijke trainings- of coachingsdossier, dat bij Metanoia tot maximaal 11 jaar kan worden bewaard. Uiteraard hebt u hier zelf invloed op.
 • Wanneer u gebruik maakt van testen die door Metanoia worden aangeboden, worden uw naam en emailadres bekend bij bijvoorbeeld Interplace. Ook zij voldoen aan de AVG en zullen uw gegevens verwerken, waarna de rapportage aan Metanoia wordt toegestuurd en slechts met u gedeeld wordt, tenzij anders afgesproken. Wanneer een teambuilding wordt gegeven worden de resultaten gedeeld met het betrokken team. U wordt hierover van te voren ingelicht.
 • Uw gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het versturen van facturen. Onze boekhouder van PGB heeft inzage in de facturen bij de boukhoudkundige verwerking hiervan. Ook PGB heeft zich gecommiteerd aan de AVG.
 • Het is mogelijk u te abonneren op onze nieuwsbrief, downloads aan te vragen, etc. etc. en u besluit toch geen mails meer van ons te willen ontvangen. U kunt zich dan ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in computersystemen die zich houden aan het EU-VS privacy beleid.
 • Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSLcertificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de werkzaamheden van Metanoia training & Coaching.
 • U hebt het recht te allen tijde informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Dit verzoek kunt u sturen naar info@metanoia.nl

Cookieverklaring
Op onze website wordt informatie gegenereerd door “cookies”. Ter verduidelijking onderscheiden we hierin cookies voor ons eigen gebruik, en cookies voor gebruik door derden.

Cookies voor eigen gebruik
Google Analytics. Deze informatie is voor ons relevant omdat de rapportage hieromtrent ons inzicht geeft in de algemene klantbeleving van de website en waardevolle informatie bevat om de website verder te verbeteren. Hiermee worden geanonimiseerde gegevens verzameld rond het gebruik van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Metanoia heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
Als u liever niet heeft dat uw klikgedrag wordt bijgehouden, dan kun u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan direct voor alle websites die u bezoekt. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Wijzigingen:  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Dit wordt uiteraard dan ook aangegeven op onze website.

———–

AVG notitie voor PST

Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Metanoia in het kader van psychosociale therapie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Naam contactpersoon
– Adresgegevens (straatnaam en huisnummer / postcode en woonplaats)
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IBAN-bankrekeningnummer
– Website-adres
– Geboortedatum
– Geslacht
– Provincie

Webpaginawww.metanoia.nl

AVG notitie: Alle gegevens die wij vragen, verzamelen, bewerken en bewaren staan in het teken van onze dienstverlening. U geeft toestemming om uw gegevens digitaal te gebruiken bij door u ingezette trajecten.

Doeleinden van gebruik

Metanoia is verplicht de dossiers van Psychosiale therapie voor een periode van 7 jaar te bewaren. Wanneer dit voor u een bezwaar is, kunt u aangeven of u liever wilt dat een dossier eerder vernietigd wordt. Dit zal dan plaatsvinden op uw verzoek.

Daarnaast hebben we uw gegevens nodig voor:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Metanoia verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metanoia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag Metanoia vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het info@metanoia.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metanoia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Pin It on Pinterest

Share This