Belbin teamrollen-test

Doe de Belbin teamrollen-test

Deze vragenlijst is ontwikkeld als een hulpmiddel om je eigen teamroldynamieken vast te stellen. Je krijgt achtereenvolgens zeven genummerde zinnen te zien, die je moet aanvullen. Per zin moet je 10 punten verdelen over acht antwoorden. Als je je volledig kunt herkennen in één antwoord, ken je alle 10 punten aan dit antwoord toe. Als je je in meerdere antwoorden kunt herkennen, verdeel je de tien punten volgens je voorkeur: de meeste punten gaan dan naar het antwoord dat het best bij je eigen gedrag aansluit en de minste voor de antwoorden waarin je een klein beetje van jezelf herkent.

Welk traject past bij jouw teamrol?

Bekijk de trainingen en coachingtrajecten van Metanoia.