Training & Coaching

Ontwikkelen met zin!

Psychosociale Therapie

Beweeg in vrijheid!

Metanoia: vanuit vernieuwd denken anders handelen.

 

Mens, markt en organisatie zijn continue in beweging. Ontwikkeling; strategisch, tactisch of operationeel, vraagt om bewust mee bewegen.

U werkt professioneel, gedreven en wilt investeren in uw menselijk kapitaal. Dat doet u doel- en ontwikkelingsgericht; met zin.

Metanoia realiseert beweging en verandering met training, coaching, supervisie, procesbegeleiding, deskundigheidsbevordering, of organisatie ontwikkeling vanuit zin en met oog voor de menselijke maat.

Aansluitend bij uw organisatie met missie, visie en cultuur, zetten we in op optimalisatie van professionaliteit en betrokkenheid van de medewerker. Daarbij werken we vanuit waarden, dynamiek,  kwaliteiten, talent en potentieel. Het gevolg is het vergroten van individueel eigenaarschap door nieuw perspectief, inzichten, en ander gedrag. Dat betekent voor uw organisatie effectief en snel kunnen schakelen en samenwerken.

 Metanoia werkt met gekwalificeerde trainers, en ontzorgt u met een integrale aanpak voor HRM en bouwen van een gezonde(re)  bedrijfscultuur.

 

Werken vanuit zin, voor blijvend resultaat.

Inspiratie

Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf.

Eleanor Roosevelt

“Leadership should be born out of the understanding of the needs of those who would be affected by it.”

M. Anderson

De som van de waarden van de leidinggevenden is de facto het waardenkanon van de organisatie.

Ulrich Hemel

De eerste kunst is je doel te bereiken. De tweede kunst is ervan te genieten
L. P. Smith
Echt belangrijke mensen, zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen.

Joseph Addison

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.

Phil Bosmans

Onderwijzen betekent niet dat je een lege emmer vult, maar dat je een vuur aansteekt.

William Butler Yeats

De werkelijkheid kan je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand het zou geloven.

Simon Carmiggelt

Als een mens met zekerheden zal beginnen, zal hij in twijfels eindigen, maar als hij met twijfels zal willen beginnen, dan zal hij in zekerheden eindigen.

Francis Bacon

Het is wanneer je geen vertrouwen in anderen hebt, dat de anderen geen vertrouwen hebben.

Lao Tzu

Hoop is fundamenteel relationeel. De ontwikkeling van het vermogen om te hopen is ingebed in
vroege hechtingsrelaties en blijft nauw verbonden met de relaties met anderen.

P. Luyten

De waardige mens wil groeien en daarbij gaat het hem er niet om groter te worden, maar om te groeien in zijn unieke eigen waardigheid.

A. Wossen

Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft.

Bob Nelson

Dankbaarheid onthult de volheid van het leven. Het verandert wat we hebben in genoeg en meer.
Het verandert ontkenning in aanvaarding, chaos in orde, verwarring in helderheid. Het verandert problemen in geschenken, mislukkingen in successen, onverwachte gebeurtenissen in perfecte timing en fouten in belangrijke gebeurtenissen. Dankbaarheid geeft betekenis aan ons verleden, brengt vrede voor vandaag en creëert visie voor morgen.

Melody Beattie

Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.

P. Massinger

Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.

Nelson Mandela

De motivatie van een medewerker is het directe resultaat van de kwaliteit van de interactie met de manager.
Bob Nelson

Glad ijs is een paradijs voor wie goed kan schaatsen

Friedrich Nietsche

Discipline is de brug tussen doelen en de totstandbrenging daarvan.

Jim Rohn

Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën.

George Bernard Shaw

Van alle machtsvertoon is er niet één die zoveel indruk maakt als zelfbeheersing.

Thucydides

Als je wilt leiden, moet je volgen.

Lao Tzu

Als je de juiste mensen uitkiest en je geeft ze de mogelijkheid hun vleugels uit te slaan, dan hoef je ze nauwelijks te managen.

Jack Welch

De belangrijkste dingen die een manager moet leren zeggen, zijn samen te vatten in zes zinnen: Ja, ik heb een vergissing gemaakt. Ik ben trots op jullie. Wat vind jij ervan? Kan ik helpen?

Dank je. Wij. Hans Wijers

Leven in dankbaarheid is leven in de waarheid. Het is de eerlijkste en correctste vorm om het leven te leven.

R. Emmons

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat de doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je geeft.

Prediker 9, 7 vv

De veerkrachtige mens heeft een diepe overtuiging dat zijn leven zinvol is en dat hij een betekenisvolle bijdrage levert aan zijn omgeving.

Dr. A. Antonovsky

Hoop is niet de overtuiging dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van hoe het afloopt.

V. Havel.

De veerkrachtige mens is ervan overtuigd dat hij de problemen die op zijn levenspad komen, kan oplossen, eventueel met behulp van anderen. Daarmee is het leven dus meer een uitdaging dan een last.

Dr. A. Antonovsky

Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.

Sir W. Churchill

Als er iets magisch is in de wereld is het wel de poging de ander te begrijpen.

M. Linklater

Waardering is een ethische handeling, waarbij iets waargenomen, gezien en zichtbaar gemaakt, geprezen, gevierd en bezongen wordt.

D. Sölle

Waardering geeft de ander de ruimte. Het erkent het goede en mooie in de ander en stimuleert zijn bewustzijn en zijn gevoel aardevol te zijn.

Romano Guardini

Onderwijzen betekent niet dat je een lege emmer vult, maar dat je een vuur aansteekt.

William Butler Yeats

Een mens is geen gesloten boek, maar een vat vol mogelijkheden en talenten.

De kunst bestaat erin ze te ontplooien

Loyaliteit = Vasthoudendheid aan het geloof in de ander en in het dienen van diens belangen.

Baartman

Je moet niet vragen: “wat is de zin van het leven”?, maar: “Heb ik zin in het leven”? J. van Hattum Wie de woorden heeft, heeft niet noodzakelijkerwijs het verstand.

Zet je eigen gedachten stil, en je hoort die van anderen.

IJver is vaak belangrijker dan talent.

Ambitie zonder kennis, is als een boot op het droge.

Het sterkst is dat bedrijf waar denkers meedoen, en doeners meedenken.

Het sterkst is dat bedrijf waar denkers meedoen, en doeners meedenken.

Het geven van informatie aan bevooroordeelden is als het geven van meer licht aan een pupil, die sluit zich alleen maar meer af.

Oliver Wendell Holmes

Waarheid ontstaat in dialoog, niet door stellingen of meningen te poneren. Dat er verschillen zijn, is een gegeven en een vertrekpunt bij elke toenadering.

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de

Verkeerde Richting

Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit.

Moeder Theresa

Als we naar de toekomst kijken, dan zullen leiders diegenen zijn die het lukt om anderen aan de macht te helpen

Bill Gates

Een doel is een droom met een deadline.

Napoleon Hill

Reiziger, er is geen weg, al lopend maak je de weg

A. Bosker

Iemand die op een voetstuk staat ziet alles over het hoofd.

T. Beumer

Het zijn niet de omstandigheden die ons bepalen, het is de manier waarop we geleerd hebben om te gaan met die omstandigheden, die bepaalt hoe we in het leven staan.

M. Krans

Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als Michaelangelo

Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein. J. Jackson Brown

Je bent wat je diepe bezielde wens is, zoals je wens is zal je wil zijn; zoals je wil is zullen je daden zijn zoals je daden zijn zal je lot zijn

Anoniem

Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn.

Henry Ford

Ik meet het succes van iemand niet aan hoe hoog hij klimt, maar aan hoe hoog hij weer opveert als hij de bodem raakt.

G. S. Patton

“The question is not how to survive, but how to thrive with passion, compassion, humour and style”

Maya Angelou

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen

H.J. Brown

Tracht niet een man van succes te zijn, probeer liever een man van waarde te zijn.

A. Einstein

Geef nooit uitleg: je vrienden begrijpen je wel en je vijanden geloven je toch niet.

Elbert Hubbard

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.

R. Nader

Onze angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Nelson Mandela

Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. Nelson Mandela, uit zijn Inaugurele Rede voor het presidentschap van de Republiek Zuid Afrika, 1994.

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

C. Darwin

We zijn niet gevangen in de ijzeren greep van het verleden. We zijn gevangen in de ijzeren greep van de illusie dat we onszelf moeten beschermen tegen wat er in het verleden is gebeurd. Wanneer we het ervaren voor wat het werkelijk is, dan is het heden meestal verrassend onbelast.

Wees vriendelijk tegen hen die je tegenkomt als je de ladder van succes beklimt, want je zult ze later tegenkomen als je naar beneden komt.

J. Durante

Het sterkst is het bedrijf waar denkers meedoen, en doeners meedenken.

Het geven van informatie aan bevooroordeelden is als het geven van meer licht aan een pupil, die sluit zich alleen maar meer af.

Oliver Wendell Holmes

Waarheid ontstaat in dialoog, niet door stellingen of meningen te poneren.

Dat er verschillen zijn, is een gegeven en een vertrekpunt bij elke toenadering.

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.

Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit.

Moeder Theresa

“The question is not how to survive, but how to thrive with passion, compassion, humour and style”

Maya Angelou

Je moet niet vragen: “wat is de zin van het leven”?, maar: “Heb ik zin in het leven”?

J. van Hattum

Je bent wat je diepe bezielde wens is
zoals je wens is zal je wil zijn
zoals je wil is zullen je daden zijn zoals je daden zijn zal je lot zijn…

Als je de ander je wil oplegt verlies je het recht op je eigen mening…

“Leiderschap zou moeten voortkomen uit begrip voor de behoeften van hen die erdoor zouden worden beïnvloed.”

“Leadership should be born out of the understanding of the needs of those who would be affected by it.”

M. Anderson

Echt belangrijke mensen, zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.
Geniet van het leven met de vrouw/man die je bemint.
Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.

Leven zonder reflectie is niet volledig leven—-

Henri Nouwen

De ware ontdekkingsreis is niet het ontdekken van nieuwe vergezichten maar met het kijken van nieuwe ogen——-

Marcel Proust

Om een schaduw te laten verdwijnen moet je er licht opwerpen

Shakti Gawain

Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken

Marcus Aurelius

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Robert Ascham

Heb geduld met iedereen, maar bovenal met jezelf-

Franciscus van Sales

Men hoeft de wereld net te begrijpen, met moet alleen zijn plaats weten te vinden.

Albert Einstein

Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen, niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.

Ik heb gezocht, gevonden en verloren en weer opnieuw gezocht. Totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan ééns geboren en voor wie zoekt is op een dag de cirkel rond.

Toon Hermans

Wat je ook kunt of in je dromen denkt te kunnen doen, doe het. Durf heeft aanleg, kracht talent en magie in zich. Doe het nu.

J.W. Goethe

Het is onzin, zegt hetverstand
Het is belachelijk, zegt de trots
Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde

Erich Fried

Pin It on Pinterest

Share This