Coaching-aanbod

Coaching
door Metanoia

Supervisie als methodiek voor deskundigheids­ontwikkeling

Ga onder leiding van onze supervisor methodisch in op persoonlijke leervragen ten aanzien van je werk. Door te reflecteren op je eigen werkstijl krijg je zicht op welke situaties problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je hiermee om kan gaan en welke alternatieven er zijn. 

Tijdens deze training leer je meer over: 

 • Vaste patronen en dieperliggende motieven en overtuigingen
 • Het adequaat afstemmen van denken, voelen en handelen
 • Het werk zodanig te overdenken en te doorzien dat dit leidt tot een beter functioneren 
Deel dit coachingtraject

Weerbaar communiceren

De innerlijke processen die zich in moeilijke communicatieve situaties voordoen, worden hanteerbaar gemaakt. Van hiaten naar pro-actieve keuzes, van bedreiging naar sturing van de communicatieve situatie.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • Zelfconceptverheldering
 • Communicatieve strategieën
 • Audiovisuele ondersteuning
Deel dit coachingtraject

Persoonlijke mentaliteit en resultaatgericht werken

Krijg inzicht in je eigen mentaliteit en de gevolgen die dat heeft voor kwaliteitsbewustzijn. We gaan kwaliteitsdoelstellingen definiëren in relatie tot functie gebonden eisen. Ontdek onvermoede talenten: persoonlijk en binnen het team.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • Mentaliteit, creativiteit, intuïtie, targets en commitment
 • Balans tussen persoonlijke competentie en functie-eisen
 • Motivatie en inzet aansturen
Deel dit coachingtraject

Persoonlijke presentatie en uitstraling

Word je bewust van hoe je overkomt. Een goede presentatie en uitstraling zijn essentieel bij het overbrengen van je idee of visie. Een juiste zelfperceptie en een oprecht zelfvertrouwen vormen de basis van een succesvolle presentatie.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • De rol van context
 • Lichaamstaal en -signalen: 10 tips
 • Feedback met behulp van audiovisuele middelen
Deel dit coachingtraject

Assertiviteit

Geef op de juiste manier ruimte voor jouw mening en ideeen. Leer minder afwachtend te zijn tijdens vergaderingen en leer zo nodig het voortouw te nemen. Na deze coaching ben je in staat om op een zelfverzekerde manier te communiceren.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • Zelfbewust je belangen en ideeën verwoorden
 • Bewustzijn van verbaal en non-verbaal gedrag
 • Omgaan met weerstand en conflictsituaties
Deel dit coachingtraject

Van stress naar zelfsturing

Van fysieke ontspanningsoefeningen tot het vinden van de juiste balans tussen sturen en loslaten. We gaan aan de slag op een manier die passend is bij jouw situatie en die gericht is op beleidsmatig handelen.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • De acht bronnen van zelfrespect
 • Weerbaar communiceren
 • Afstemmen van strategie, project, team en individu
Deel dit coachingtraject

Resultaatgericht sturen

Verlies als organisatie de doelgerichtheid niet uit het oog. Laat je handelen niet afhangen van externe factoren. Leer onder leiding van onze deskundige coach omgaan met teams en de dynamieken die doelmatig handelen verstoren.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met:

 • Strategische modellen
 • Competentie en competitie
 • Doelmatig zelfsturend handelen
Deel dit coachingtraject

Communicatieve coaching

Ineffectieve communicatie binnen het managementteam heeft negatieve gevolgen op het functioneren van de hele organisatie. Herstel de balans. Ook voor de individuele manager die op het gebied van communicatie durft te verbeteren.

Tijdens deze coaching ga je aan de slag met: 

 • Een analyse van de communicatieve processen en feedback
 • Communicatieve doelstellingen
 • Onder onze begeleiding doelstellingen realiseren
Deel dit coachingtraject

Staat het coachingstraject dat je zoekt
er niet bij?

Wij bieden maatwerk! Passend bij jouw vraag of jouw organisatie. Neem contact op voor meer informatie.