Supervisie als methodiek voor deskundigheids­ontwikkeling

Ga onder leiding van onze supervisor methodisch in op persoonlijke leervragen ten aanzien van je werk. Door te reflecteren op je eigen werkstijl krijg je zicht op welke situaties problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je hiermee om kan gaan en welke alternatieven er zijn. 

Tijdens deze training leer je meer over: 

  • Vaste patronen en dieperliggende motieven en overtuigingen
  • Het adequaat afstemmen van denken, voelen en handelen
  • Het werk zodanig te overdenken en te doorzien dat dit leidt tot een beter functioneren 
Deel dit coachingtraject