Bedrijfsman

Bedrijfsman

Icoon Belbin bedrijfsman

Kenmerken

Bedrijfsman (BM) is de praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete daden. BM is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan. Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard. BM is een efficiënte doener met een praktische geest en een vaste wil. Is loyaal, taai, saai en vasthoudend. Kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut niet meteen duidelijk is. BM heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren en werkt daar ook voortdurend aan.

Rol

BM is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. BM kan organiseren en complementeren en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende of repetitieve taken gaat. Taken waarbij de nadruk ligt op verantwoordelijkheid en doelmatig beheer zijn bij de BM in vertrouwde handen.

Te vermijden gedrag

  • Te weinig flexibel; te weinig open staan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen.
  • Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties (PL) snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen.
  • Te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet gepreciseerd zijn.

Bekijk het overzicht teamrolmanagement

Welke training past bij jou?

Wil je meer informatie over ons trainingsaanbod of de mogelijkheid tot maatwerk? Neem contact met ons op!