Groepswerker

Groepswerker

Icoon Belbin groepswerker

Kenmerken

Groepswerker (GW) is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team. GW is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. GW kan luisteren en moedigt anderen aan dat ook te doen. GW zoekt naar evenwicht en harmonie en probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen tot elkaar te brengen. GW heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen. Teams van Groepswerkers boeken wisselende resultaten. Ze vormen warme, knusse groepjes, zonder veel drive en organisatie. Juist daardoor springen ze makkelijk met kerende kansen om. Groepswerkers kunnen soepele onderhandelaars zijn, die met de juiste opponenten de juiste deals weten te maken. Aan de andere kant ontstaan wel eens problemen, doordat ze te snel voor samenwerking kiezen, conflicten ontlopen en elkaar te veel sparen, zoals zachte heelmeesters doen. Wanneer dan externe prikkels uitblijven, verzanden Groepswerkers in een besluiteloze passiviteit.

Rol

GW vervult een belangrijke integrerende rol. GW is als het ware de emotionele specie die het team bij elkaar houdt. Hij streeft naar eenheid, naar een ‘wij-gevoel’ en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties. GW is loyaal naar de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een hoog groepsmoreel.

Te vermijden gedrag

  • Wegduiken voor confrontaties; temeer daar de GW dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander kan aangeven waar het knelpunt zit.
  • Een sfeer creëren waarin weinig serieus op zaken wordt ingegaan.
  • Allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.
  • Kunnen geen “nee” zeggen, nemen snel de verantwoordelijkheden van anderen over.

Bekijk het overzicht teamrolmanagement

Welke training past bij jou?

Wil je meer informatie over ons trainingsaanbod of de mogelijkheid tot maatwerk? Neem contact met ons op!