Monitor

Monitor

Icoon Belbin monitor

Kenmerken

Monitor (MO) is de bedachtzame na-denker en doordenker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses. MO wil weten waaróm, wil onderzoeken en begrijpen. Ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. Zoekt naar in- en overzicht en houdt ervan om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren. Door zijn kritische zin lijkt MO koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich graag alles uitleggen. Hij legt ook zelf graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist.

Rol

Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is MO van grote waarde. Zijn kritische instelling en ‘doordachtzaamheid’ kan een organisatie behoeden voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen. Goed in het duiden en afwegen van de voors en tegens van een voorstel, kan MO belangrijke strategische posten bemannen, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden.

Te vermijden gedrag

  • Over-kritisch zijn; nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren.
  • Wedijveren; in intelligent maar halsstarrig debat treden met andere Monitoren en met Planten.
  • De besluitvorming deprimeren; steeds nieuwe problemen aangeven en oplossingen veroordelen.
  • “Had maar naar mij geluisterd”-houding: bokkig en sub assertief.

Bekijk het overzicht teamrolmanagement

Welke training past bij jou?

Wil je meer informatie over ons trainingsaanbod of de mogelijkheid tot maatwerk? Neem contact met ons op!