Voorzitter

Voorzitter

Icoon Belbin voorzitter

Kenmerken

Voorzitter (VZ) is de natuurlijke coördinator, die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat ieders belang is. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant.
VZ is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallend intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en exploiteert. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door, als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Rol

VZ komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is VZ een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare leider, die het beste uit zijn mensen weet te halen. Als people-manager ervaart hij minder hinder van emoties, in vergelijking met de GW, en kan zich in die zin ook objectiever opstellen.

Te vermijden gedrag

  • Gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, waardoor bepaalde talenten wegvallen.
  • Procedure-starheid; vasthouden aan het ‘besluit is besluit’, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen.
  • Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert.
  • Manipulerend wanneer hem dat uitkomt.

Bekijk het overzicht teamrolmanagement

Welke training past bij jou?

Wil je meer informatie over ons trainingsaanbod of de mogelijkheid tot maatwerk? Neem contact met ons op!