Teamrollen

Teamrollen

Teamrolmanagement

We leren elkaar kennen door gedrag. In een split second besluiten we op basis van eerste waarneming of ervaring of we de ander wel of niet mogen, vertrouwen, etc. Gedrag is onze buitenkant waarmee we ons presenteren.
Gedrag komt voort uit hoe we ons voelen, wat we vinden van situaties, onze overtuigingen en hoe we tegen de wereld aankijken, wat we vinden dat onze opdracht is; zo wil ik het doen: hier ligt mijn passie. Ondertussen werkt hetgeen gebeurt in de wereld op ons in, liggen er verwachtingen en vragen van betrokken stakeholders, maar ook vanuit onze privé situatie wat ons innerlijk beïnvloedt. Misschien ken je die momenten dat je “thuis meeneemt naar het werk” of andersom: “het werk meeneemt naar huis”.

Bij performance management zijn we ons van dit proces bewust en leren dit sturen.
Manage Your Self, anders managen anderen (of de buitenwereld) jou.

Diagram over de menselijke kern

Professor Belbin onderzocht samenwerkingsrelaties op basis van gedragskenmerken. Hij werkt met teamrollen, Metanoia kiest ervoor te werken met teamrol dynamieken, om te benadrukken dat het om een dynamisch gebeuren gaat en niet om een fixerend systeem.

De teamrollen

Hieronder vind je beschrijvingen van de gedragsaspecten van de verschillende teamrollen zoals die door prof. Meredith Belbin (Cambridge) worden gehanteerd.

Belbin teamdynamiek

Welke teamrol past bij jou?