Onze mogelijkheden voor training

Trainingen
door Metanoia

Interplace en teamrol­dynamiek

Welke mensen functioneren optimaal op welke plek? De juiste inzet van menselijk kapitaal bij het samenstellen van het team is één van de succesfactoren. Deze training is ook interessant voor bestaande teams die effectiever willen functioneren.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Dynamieken van de individuele teamleden en de teamcultuur
 • Motivatie en identiteit, Macht en missie
 • Functionele feedback
Deel deze training

Life-time management

Tijdens deze training leer je zelfsturend, professioneel en flexibel de beschikbare tijd optimaal willen benutten. Timemanagement vanuit Lifemanagement. We gaan aan de slag met de persoonlijke dynamiek van de verschillende teamleden en leren preventief omgaan met stress.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Prioriteit en kwali-tijd
 • Pro-actief versus reactief handelen
 • Tijdsvreters herkennen en elimineren
Deel deze training

Zelfmanagement

“Je stuurt of je wordt gestuurd”.

Het is van belang voor de taak en teamvolwassenheid dat medewerkers leren zelf de regie te nemen en te houden, op een communicatief zelfsturende wijze. 
Tijdens de training ontwikkel je zicht op mentaliteit en competenties en ontstaan de antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe optimaliseer je je performance, waarbij je je eigen competenties en teamdynamiek maximaal inzet?
 • Hoe ontwikkel je moed, lef en initiatief, neem je afscheid van belemmerende overtuigingen?
 • Je neemt je eigen positie in vanuit ik-bewustzijn, met respect voor de ander.
Deel deze training

Effectief leiderschap

De huidige opzet van organisaties doet dringend en dwingend beroep op een veelheid van managementvaardigheden, waarbij de eigen stijl soms in het gedrang komt. Ontdek onder andere met video-analyse jouw stijl.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Analyse eigen stijl en dynamiek
 • Afstemming eigen stijl op het huidige team
 • Experimenteren met ‘andere’ leiderschapsstijlen
Deel deze training

Aanstormend talent – ontwikkelen management­vaardigheden

Dit traject is erop gericht “aanstormend talent” binnen de organisatie te lokaliseren, analyseren, cultiveren en ontplooien. Deelnemers aan dit traject worden door middel van een gedegen intakeprocedure op kwaliteiten geselecteerd.

Tijdens dit traject gaan we bezig met:

 • Een mix van assessment en training van managementvaardigheden
 • Een hoge mate van eigen inzet, zelfsturing en vooral zelfreflectie van de deelnemers
 • Concreet werken aan de eigen performance
Deel deze training

Supervisie

Ga onder leiding van onze supervisor methodisch in op persoonlijke leervragen ten aanzien van je werk. Door te reflecteren op je eigen werkstijl krijg je zicht op welke situaties problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je hiermee om kan gaan en welke alternatieven er zijn.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Vaste patronen en dieperliggende motieven en overtuigingen
 • Het adequaat afstemmen van denken, voelen en handelen
 • Het werk zodanig te overdenken en te doorzien dat dit leidt tot een beter functioneren
Deel deze training

Imago en identiteit

Hoe verhoudt het gewenste imago zich tot de daadwerkelijke identiteit van de organisatie? Welk imago sorteert welk effect? Hoe kan je het gekozen imago concreet maken in de communicatie? Ontdek welke invloed we kunnen uitoefenen met een strategisch CRM- beleid.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Imago en communicatieve strategie
 • Inzet van media
 • CRM / Synergie
Deel deze training

Teamanalyse

Laat onze organisatiedeskundige jullie team doorlichten op intern en extern niveau. Aan de hand van de analyse ontvangen jullie een helder advies. Samen maken we een strategische visie waarin verschillende zaken worden scherpgesteld en toegewezen aan de verschillende teamleden.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Het formuleren van een gemeenschappelijke probleemdefinitie
 • Onderscheid: structuur- en cultuurproblemen
 • Het opzetten van een interne structuur en interne cultuur
Deel deze training

Creatief en efficiënt vergaderen

Vergaderingen staan hoog op de lijst van ‘ineffectieve tijdvreters’. Tijdens deze training ontdek je hoe jullie vergadering een stimulerend en inspirerend moment wordt, waar iedereen naar uitziet. Een leuke training die het vergaderen weer leuk maakt.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Creativiteit in structuur, techniek en strategie
 • De voorzittersrol
 • Juiste voorbereiding van de vergadering
Deel deze training

Interculturele interactie

Je werkt samen met collega’s vanuit verschillende culturele achtergronden. Optimaliseer met deze training de interculturele communicatie. Leer de praktische knelpunten herkennen en op te lossen van uit een methodiek die gebaseerd is op waarden, normen en zelfrespect.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Diverse culturele modellen
 • Het model zelfrespect Bradshaw
 • Bi-focus: inleven zonder zelfverlies
Deel deze training

Interplace – Train de trainer

Je wilt Belbin beter implementeren als trainer. Deze training is bedoelt voor trainers en coaches die willen werken met de teamrollen van Belbin. Je doorleeft tijdens de training de impact die Belbin heeft én je krijgt de skills om er zelf mee aan de slag te gaan als trainer of coach.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Dynamiek en communicatie
 • Teamrol dynamieken en het effectieve team
 • Teamrol dynamieken binnen coaching
Deel deze training

Teambuilding

Tijdens deze training werken we altijd op maat. Wat heeft jullie team nodig? Interessant voor zowel nieuwe teams als bestaande teams die hun effectiviteit willen verhogen. Van een analyse tot het werken aan concrete doelen.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Analyse d.m.v. teamrol dynamiek scan of een SWOT analyse
 • Vaststellen teamcultuur en gewenste teamcultuur
 • Gericht trainen op teamspecifieke vaardigheden
Deel deze training

Omgaan met agressie op de werkvloer en in klantcontact

Het is heel vervelend om er mee geconfronteerd te worden: agressie. Hoe ga je hier tijdens je werk goed mee om? Leer op een verantwoorde en effectieve manier omgaan met agressieve klanten. Tijdens deze training leer je alle ins en outs over omgaan met agressie.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Het herkennen van boosheid en reactiepatronen
 • Grenzen kennen en aangeven
 • fysieke aspecten kennen en kunnen sturen
Deel deze training

Managing stress by prevention

Er wordt veel flexibiliteit van je verwacht. Door de toenemende werkdruk leidt dit al snel tot een te hoge belasting. De klachten die hieruit voortkomen kosten de werknemer en werkgever tijd en geld. Leer negatieve stress ontmantelen en om te zetten in zelfsturing.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Effecten van stress op het team
 • De weg naar balans; parameters vaststellen, gekoppeld aan strategie
 • Ontspanningsoefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut
Deel deze training

Feedback als coachings­instrument

Teamleden stimuleren tot zelfsturing is een boeiend proces. Oude patronen zoals ‘gewenning aan directief leidinggeven’ zijn hardnekkig. Stimuleer elkaar als teamleden doormiddel van feedback die zich richt op gedragsverandering.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Cultuuranalyse van jullie team
 • De theorie van coaching toegepast op jullie teamcultuur
 • Feedback in theorie en praktijk
Deel deze training

Communiceren met en via de media

Onze mediadeskundige geeft handvatten om een gedegen communicatiestrategie te ontwikkelen en je oefent in concrete situaties in de diverse mediaomgevingen. Dit is een confronterende en uitdagende training voor teams die regelmatig met de media in aanraking komen.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Diverse media en hun mogelijkheden
 • Performance, lichaamstaal en weerbaarheid
 • Analyses met een breed scala aan audiovisuele middelen
Deel deze training

Balietraining

Wordt klantgerichter door onze Balietraining. Leer bouwen aan een gezond zelfrespect, zodat je pro-actief kunt handelen. Naast kennis en vaardigheden, wordt er tijdens deze training aandacht besteed aan persoonlijke drijfveren, mentaliteit en gehanteerde waarden.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Wat je doet in de relaties die je hebt met klanten om positief over te komen.
 • Hoe het contact met jou een positieve belevenis wordt, die een ander niet graag wil missen.
 • Nieuwe inzichten door middel van 2 beproefde modellen/methodes.
Deel deze training

Conflicthantering

Van bedreiging naar potentieel: Conflicten bieden kansen om als team verder te ontwikkelen. Tijdens deze training krijgen jullie inzicht in je eigen rol en die van je teamleden binnen conflictsituaties. Er wordt een heldere structuur geboden om gezamenlijk te koersen naar oplossingen.

Tijdens deze training leer je meer over:

 • Inzicht krijgen in eigen conflictgevoeligheid, conflictgebieden en conflictstrategieën
 • De invloed van normen en waarden
 • Persoonswaarneming, overdracht en beeldvorming
Deel deze training

Staat de training die je zoekt er niet bij?

Wij bieden maatwerk! Passend bij jouw vraag of jouw organisatie. Neem contact op voor meer informatie.